Otobüs bileti almanın en kolay yolu...

Biletgo Kullanım Koşulları

Son Güncelleme : 26 Aralık 2015

İşbu kullanım sözleşmesi, www.biletgo.com adresi üzerinden ulaşılabilen web sitesinin ve çevrim içi olarak ulaşılabilen, mobil cihazlarda kullanılan uygulamalar vasıtasıyla Biletgo Seyahat Hizmetleri A.Ş tarafından sunulan hizmetlerin kullanım koşullarını düzenlemektedir. Web sitesi ve mobil uygulalar üzerinde yer alan tüm politika ve kurallar işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

Tanımlar

  • Sözleşme: İşbu kullanım koşulları sözleşmesini ifade eder.
  • Biletgo: Tema Plaza Kat:9 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde yerleşik Biletgo Seyahat Hizmetleri A.Ş.'ni ifade eder.
  • Uygulamalar: İçeriği Biletgo tarafından oluşturulan ve çevrimiçi olarak sunulan, web ortamında ya da mobil cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmış yazılımları ifade eder.
  • Hizmet: Bilet alışverişi ile neticelenmiş olmasına bakılmaksızın Uygulamalar'nın bir kısmından ya da tamamından faydalanılmasını ifade eder.
  • Kullanıcılar: Çevrim içi ortamda üye olarak veya olmadan Biletgo tarafından sunulan hizmetleri kullanan kişi ya da kurumları ifade eder.
  • Firmalar: T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmış kara ve havayolu taşıma işlerinde faaliyet gösteren hizmet vererek bilgilerini Biletgo ile paylaşan firmaları ifade eder.

Hizmetlerin Kapsamı

Biletgo'nun uygulamaları üzerinden sunduğu hizmetler, Firmalar adına ve Firmalar tarafından verilen yolcu taşıma hizmetleri için bilet satışından ibarettir. Biletlerin satışı dışında kalan diğer tüm hizmetler (biletlerin iptal ve iadesi dahil olmak üzere) bileti satın alınan ilgili firmaların sorumluluğu altındadır.

Biletgo müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini arttırmak amacıyla bilet satışı dışında kalan işlemler ile ilgili olarak müşterilerine bazı hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olacak tedbirleri alması bu hizmetlerin sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelmez.

Firmalar tarafından düzenlenen biletlerin iptal iade ve açığa alma prosedürleri firmalara göre değişiklik gösterebilir ve bu işlemler doğrudan firma ve bileti satın almış olan müşteriler arasındadır. Firmaların kendi politikaları nedeni ile iptal etmeyi reddettikleri biletler için Biletgo'nun hizmet bedelini iade etmesi söz konusu değildir.

Firmalar muhtelif zorunlu nedenler ile düzenlenen biletlerde belirtilen hizmetleri vermeyebilir ya da erteleyebilir. Biletgo söz konusu durumlarda yaşanacak hak kayıplarının sorumlusu ya da aracısı olarak gösterilemez.

Biletgo biletlerini satma yetkisine sahip olduğu firmaların vermiş olduğu hizmetin kalitesini garanti edemez.

Biletgo uygulamaları ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır. Biletgo ile birlikte Biletgo’nun ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak Biletgo uygulamalarında ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, kullanıcının maruz kaldığı kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Tüm bu kuruluşlar ya da kişiler, üçüncü şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya dolaylı zararlarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kullanım Koşulları

Biletgo uygulamalarını kullanmak için üyelik hesabı oluşturulması zorunlu değildir ve Sözleşme, kullanıcıların uygulamaları herhangi bir şekilde kullanması ile başlar ve yürürlüğe girer.

Güncelliğin tesis edilmesi amacı ile Biletgo tarafından Sözleşmede zaman zaman değişiklikler yapılabilir ve bu değişiklikler Sözleşmenin yeni haliyle www.biletgo.com adresinde yayınlanmaya başlanması ile birlikte geçerlilik kazanır. Biletgo uygulamalarında yapılan her türlü işlemde en az 18 yaşında olduğunuzu ve uygulamaları Sözleşmede belirtilen amaçlarla kullanıyot olmanızın hiç bir kanununu ihlal etmediğini kabul etmiş sayılırsınız. 18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların Biletgo uygulamalarını kullanmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olanlar ve kısıtlıların uygulamaları kullanmalarından doğacak her türlü sorumluluk yasal temsilcilerine aittir.

Genel Hükümler

Kullanıcılar, Biletgo uygulamalarını kullanmakla aşağıdaki hükümleri gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası Sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası Sözleşmelere, diğer uluslararası Sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

Virüsler, truva atları, casus programlar gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Biletgo uygulamalarının iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,

Framing (çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak biletgo uygulamalarını kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,

Biletgo uygulamalarını kişisel kullanımı dışında kullanmayacağını, görüntülemeyeceğini ve kişisel kullanımı dışında kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olmadığını,

Kullanıcı, Biletgo uygulamalarının sağladığı imkanları kullanarak paylaştığı her türlü materyali ve telif hakkına konu olan veya benzeri içeriklerin, üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olduğunu kabul etmektedir.

Kullanıcı, bu hak ihlalinden doğacak maddi manevi bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu da kabul eder. Bir kullanıcının Biletgo uygulamalarını yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Biletgo'ya bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının biletgo uygulamalarına erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilecektir. Biletgo'nun ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının Biletgo uygulamalrına erişim veya kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Biletgo'nun altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Biletgo kendisine bilgi sağlayan ve bilet alışverişlerine aracılık ettiği tüm firmaların düzenlemiş olduğu seferlere dair genel ve detaylı bilgileri kullanıcılarına sunar. Kullanıcıların karşılaştırma yaparak en uygun seferi seçmelerine yardımcı olur. Bu süreçte uygulamalarda yer alan tüm bilgiler aracılık ettiği ulaştırma firmaları tarafından sağlanan bilgilerdir ve Biletgo tarafından herhangi bir değişikliğe uğratılmadan olduğu gibi kullanıcıları ile paylaşılır. Uygulamalarda yer alan tüm tesis, telefon, adres, tur, araç, sefer, fiyat, kampanya ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler ve açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Belirtilem tüm bilgiler firmalar tarafından hazırlanır. Biletgo söz konusu bilgilerde yapılan hatalı bildirimlerden ya da daha sonra firma tarafından değiştirilen bilgilerden sorumlu değildir. Söz konusu bilgilerin doğruluğunun teyidi tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Biletgo firmalar tarafından kendisine aktarılan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sık sık kontrol etmektedir. Ancak tüm çabalara rağmen uygualamalar üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Biletgo muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Biletgo’ya verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile biletgo uygulamlarında yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Uygulamalarda yer alan fiyatlar, firmalar tarafından belirlenen ve servis edilen fiyatlardır. Uygulamalarda yer alan fiyatlar ile firmaların fiyatları arasında oluşabilecek değişikliklerden Biletgo sorumlu tutulamaz.

Biletgo, firmalar tarafında sağlanan içeriklerin ve satışa sundukları hizmetlerin doğruluğu, kalitesi ve güvenliği ile veya bu hizmetlerin yasal ön koşulları sağladığı yönünde bir garanti veya taahütte bulunmamaktadır.

Biletgo, uygulamalarının kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen yine kullanıcılar sorumludur.

Kullanıcı, Biletgo uygulamalarına erişimi/kullanımı esnasında bu Sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Biletgo hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir

Biletgo, bir yargı merciinin kararı veya Biletgo'nun bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Biletgo sorumlu tutulamaz.

Biletgo, bilet satış Sözleşmesi yaptığı firmalar adına bilet satabilmektedir. Taşıma işini yapacak araç, taşıma şartları ve taşıma sırasında verilecek hizmetler Biletgo tarafından tespit edilmez firmalar tarafından verilen bilgilerin doğruluğu teyid edilmez. Firmaların belirlediği bilet satış politikalarına göre Biletgo biletin yolcu tarafından satın alınmasından sonraki taşıma ile ilgili tüm hukuki sorumluluğu, taşımayı yapan firmaya devretmektedir.

Taşıma sırasında doğabilecek hiçbir aksaklık ve zarardan dolayı Biletgo sorumlu tutulamaz.

Seferler sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan taşıma işini gerçekleştiren firma sorumludur.

Biletgo sefer sırasında oluşacak herhangi bir ihmal veya kusurdan dolayı sorumlu tutulamaz.

Biletgo uygulamaları aracılığı ile anlaşmalı firmalar tarafından verilen hizmetler için bilet alanlar ve bu biletler ile seyahat edenler gerek ilgili seyahat firmaları tarafından kamuya ilan edilmiş taşıma ve hizmet Sözleşmelerini kabul etmiş sayılırlar.

Biletgo uygulamaları üzerinden biletinizi satın alırken tüm gerekli bilgileri (cinsiyet, isim, soyisim, telefon, T.C. kimlik numarası vb.) doğru girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde doğacak aksaklıklardan dolayı Biletgo ve/veya ilgili seyahat firması sorumlu tutulamaz. Bu Sözleşme ile beraber Biletgo uygulamaları kullanılırken gelen yazılı veya görsel uyarıları da müşteri dikkate almak mecburiyetindedir.

Kullanıcılar elektronik ortamda satın aldıkları biletlerini sefer saatinden önce teslim alarak üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Sefer saatinden önce teslim alınarak kontrol edilmemiş biletlerde yaşanan her türlü olumsuz durumda sorumluluk tamamı ile kullanıcıya aittir.

Biletgo, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Biletgo işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Biletgo açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için Biletgo'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Hukuki İşlemler ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının biletgo uygulamalarını kullandıkları ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Biletgo, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, uygulamaları içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Biletgo'nun uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  • Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  • Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  • Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

İletişim

Biletgo'ya hafta içi mesai saatlerinde 0850 333 05 04 numaralı telefondan ya da Tema Plaza Kat:9 Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinden doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca destek@biletgo.com adresini kullanarak dilediğiniz zaman soru, dilek, öneri ve şikayetleriniz için bizimle irtibat kurabilirsiniz.